Premier Energy a realizat performanţa în activitatea sa printr-un management cu o viziune şi o misiune clară - accea de a acţiona mereu în spiritul valorilor consacrate, şi anume: profesionalism, experienţă, dăruire, pasiune, calitate, încredere, responsabilitate, mobilizare totală şi eficienţă a tuturor resurselor.

Premier Energy a implementat şi aplică un sistem de management al calităţii în domeniul furnizării, distribuţiei şi comercializării combustibililor gazoşi prin conducte, iar sistemul implementat se conformează cerinţelor stipulate în EN ISO 9001:2015. Acest standard promovează adoptarea unei abordări bazate pe proces în dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii în scopul creşterii satisfacţiei clientului prin îndeplinirea cerinţelor acestuia.

De asemenea, Premier Energy a implementat şi aplică un sistem de management de mediu, sistemul conformându-se cerinţelor stipulate în standardul EN ISO 14001:2015.

Angajamentul privind politica Premier Energy pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului integrat de management calitate-mediu poate fi respectat prin atingerea următoarelor obiective prioritare:  

• dezvoltarea reţelei de distribuţie gaze naturale în condiţii de siguranţă în exploatare;

• dezvoltarea de programe continue, stabilirea de relaţii cu organizaţii şi firme cu tradiţie în domeniu (naţionale şi internaţionale) pentru instruirea şi specializarea personalului;

• respectarea cerinţelor legale şi a celor de reglementare, iar în lipsa existenţei legislaţiei de mediu operarea într-o manieră responsabilă faţă de acesta;

• reducerea consumului de utilităţi şi pe cât posibil, a nivelului emisiilor dăunătoare şi poluante;

• comunicarea şi cooperarea cu toţi furnizorii şi părţile interesate, pentru a minimiza impactul operaţiilor acestora asupra mediului.

Premier Energy a implementat şi aplică un sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, sistemul conformându-se cerinţelor stipulate în standardul SR OHSAS 18001:2008. Obiectivul general al acestui standard este sprijinirea şi promovarea bunelor practici OH&S în conformitate cu nevoile socio-economice (ţinerea sub control a propriilor riscuri OH&S şi îmbunătăţirea performanţelor OH&S).

 

Pentru a veni in sprijinul Dumneavoastra, vă înaintăm o sinteza a obligațiilor ce îi revin furnizorului de gaze naturale în relația cu un solicitant/ consumator aici

Conform Deciziei ANRE nr. 1361/13.12.2006 – art. 17, alin 2, Premier Energy este obligată să transmită anual către ANRE raportul cu indicatorii de performanţă ce decurg din standardul de performanţă al distribuitorului – Click aici pentru Raport 2015  

Click aici pentru Raport 1 Ianuarie - 30 Septembrie 2016

 

Premier Energy este membra a ICC Romania (International Chamber of Commerce)