- Drepturile si obligatiile clientilor finali de gaze naturale

- Legea nr. 123/2012 energiei electrice si a gazelor naturale

- Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor natural nr. 123/2012 si a Legii Petrolului nr.238/2004

- Ordin nr.107/2014 pentru stabilirea unor masuri privind furnizarea gazelor naturale la clientii noncasnici in perspectiva eliminarii preturilor finale reglementate

- Ordin nr. 106/2014 privind modalitatile de informare a clientilor finali de catre furnizorii de gaze naturale cu privire la conditiile comerciale de furnizare a gzelor naturale

-Ordin nr. 16/2015 privind aprobarea Procedurii cadru privind obligatia furnizorilor de gaze naturale si energie electrica de solutionare a plangerilor clientilor finali

-Raportare privind activitatea de solutionare  a plangerilor clientilor finali conform Ord. 16/2015 - 2016

-Raportare privind activitatea de solutionare a plangerilor clientilor finali conform Ord. 16/2015

-Ordin ANRE nr. 37/2007 privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale

-Ordinul nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor cadru pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale-Casnici

-Ordinul nr. 47/2011 al Presedintelui ANRE pentru modificarea Standardului de performanta pentru Serviciul de distributie a gazelor naturale

-Ordin ANRE nr. 125/2008 pentru modificarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania

-Principalele clauze si conditii generale de contractare ale contractului de furnizare pentru consumatorii casnici

-Procedura proprie privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali

-Procedura de mediere a neintelegerilor la incheierea contractului in domeniul gazelor naturale

-Procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale

-Ordin ANRE nr. 96/2015 privind activitatea de informare a clientilor finali de energie electrica si gaze naturale

-Ordin 97 din 2015

-Ordin ANRE 140/2015 privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitatile conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale

-Ordin ANRE nr. 141/2015 Tarife Furnizare Clienti Casnici si Tarife Distributie Gaze Naturale

-Ordin ANRE nr. 42/21.03.2018 Modificare Standard Performanta SD

-Ordin ANRE nr. 97/25.05.2018 Modificare Standard Performanta

-Ordin ANRE nr 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a Gazelor Naturale

-Ordin ANRE nr181/2015 privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitatile conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale

- Ordin ANRE 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienti finali

-Ordinul nr. 30/2016 pentru modificarea ordinelor Presedintelui Autoritatii Nationale  de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale

- Ordin ANRE 59/2016 Tarife Furnizare Reglementata gaze naturale

- Procedura privind achizitia gazelor naturale

- Legea nr. 167/2018 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si gazelor natural nr. 123/2012

- Ordin pentru modificarea si completarea unor ordine emise de presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

- Ordin nr. 32/30.08.2012 pentru aprobarea procedurii privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare gaze naturale

- Ordin nr. 11/2008 pentru modificarea regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze natural tranzactionate in Romania

-Ordin nr. 35/2013 pentru aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei

- Ordin nr. 47/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale

-Ordin nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania

-Ordin nr. 33/11.11.2010 privind completarea anexei nr 2 " Standardul de performanta pentru Serviciul de distributie a gazelor naturale" la Decizia Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr.1361/2006 privind aprobarea Standardului de performanta pentru servciul de distributie a gazelor naturale

-Ordin ANRE nr. 85/2014 privind organizarea si functionarea comisiilor pentru solutionarea disputelor/divergentelor privind accesul la retelele/sistemele din domeniul energiei

- Ordin ANRE nr. 162/2015 privind aprobarea Standardului de performanta  pentru Serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturale

-Ordinul nr. 62/29.03.2018 pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale

-Obligatia furnizorilor de gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali

-Raportari privind activitatea de solutionare a plangerilor clientilor finali conform Ord 16/2015 privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali

-Raportari privind activitatea de solutionare a plangerilor clientilor finali conform Ord 16/2015 privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali - GAZ SUD

-Formular de inregistrare a plangerii

-Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale aprobat prin Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr 32/2017

-Ordin pentru aprobarea  Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

-ORDIN de aprobare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ SUD - S.A., în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemul de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

- Ordin de aprobare a regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor natural si de modificare a unor ordine ale presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

- Ordin de aprobare a clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor in vederea realizarii lucrarilor de racordare la sistemul de distributie/transport a/al gazelor naturale

- Legea nr. 171/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor natural nr. 123/2012

-Legea 160/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor naturale nr. 351/2004