ORDIN pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

-Ordinul 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

-Raportari privind activitatea de solutionare a plangerilor clientilor finali conform Ord 16/2015 privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali - semestrul I 2018 Premier

-Ordinul 165/2018 pentru aprobarea tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distributie din sectorul gazelor naturale

-Ordin nr.162/2018 privind modificarea si completarea Metodologiei de calcul a tarifelor eferente procesului de racordare a sistemului de transport si distributie din sectorul gazelor naturale aprobata prin Ordinul 71/2018 si prin Ordinul nr. 32/2017

- Drepturile si obligatiile clientilor finali de gaze naturale

- Legea nr. 123/2012 energiei electrice si a gazelor naturale

- Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor natural nr. 123/2012 si a Legii Petrolului nr.238/2004

- Ordin nr.107/2014 pentru stabilirea unor masuri privind furnizarea gazelor naturale la clientii noncasnici in perspectiva eliminarii preturilor finale reglementate

- Ordin nr. 106/2014 privind modalitatile de informare a clientilor finali de catre furnizorii de gaze naturale cu privire la conditiile comerciale de furnizare a gzelor naturale

-Ordin nr. 16/2015 privind aprobarea Procedurii cadru privind obligatia furnizorilor de gaze naturale si energie electrica de solutionare a plangerilor clientilor finali

-Raportare privind activitatea de solutionare  a plangerilor clientilor finali conform Ord. 16/2015 - 2016

-Raportare privind activitatea de solutionare a plangerilor clientilor finali conform Ord. 16/2015

-Ordin ANRE nr. 37/2007 privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale

-Ordinul nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor cadru pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale-Casnici

-Ordinul nr. 47/2011 al Presedintelui ANRE pentru modificarea Standardului de performanta pentru Serviciul de distributie a gazelor naturale

-Ordin ANRE nr. 125/2008 pentru modificarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania

-Principalele clauze si conditii generale de contractare ale contractului de furnizare pentru consumatorii casnici

-Procedura proprie privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali

-Procedura de mediere a neintelegerilor la incheierea contractului in domeniul gazelor naturale

-Procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale

-Ordin ANRE nr. 96/2015 privind activitatea de informare a clientilor finali de energie electrica si gaze naturale

-Ordin 97 din 2015

-Ordin ANRE 140/2015 privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitatile conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale

-Ordin ANRE nr. 141/2015 Tarife Furnizare Clienti Casnici si Tarife Distributie Gaze Naturale

-Ordin ANRE nr. 42/21.03.2018 Modificare Standard Performanta SD

-Ordin ANRE nr. 97/25.05.2018 Modificare Standard Performanta

-Ordin ANRE nr 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a Gazelor Naturale

-Ordin ANRE nr181/2015 privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitatile conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale

- Ordin ANRE 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienti finali

-Ordinul nr. 30/2016 pentru modificarea ordinelor Presedintelui Autoritatii Nationale  de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale

- Ordin ANRE 59/2016 Tarife Furnizare Reglementata gaze naturale

- Procedura privind achizitia gazelor naturale

- Legea nr. 167/2018 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si gazelor natural nr. 123/2012

- Ordin pentru modificarea si completarea unor ordine emise de presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

- Ordin nr. 32/30.08.2012 pentru aprobarea procedurii privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare gaze naturale

- Ordin nr. 11/2008 pentru modificarea regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze natural tranzactionate in Romania

-Ordin nr. 35/2013 pentru aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei

- Ordin nr. 47/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale

-Ordin nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania

-Ordin nr. 33/11.11.2010 privind completarea anexei nr 2 " Standardul de performanta pentru Serviciul de distributie a gazelor naturale" la Decizia Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr.1361/2006 privind aprobarea Standardului de performanta pentru servciul de distributie a gazelor naturale

-Ordin ANRE nr. 85/2014 privind organizarea si functionarea comisiilor pentru solutionarea disputelor/divergentelor privind accesul la retelele/sistemele din domeniul energiei

- Ordin ANRE nr. 162/2015 privind aprobarea Standardului de performanta  pentru Serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturale

-Ordinul nr. 62/29.03.2018 pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale

-Obligatia furnizorilor de gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali

-Raportari privind activitatea de solutionare a plangerilor clientilor finali conform Ord 16/2015 privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali

-Raportari privind activitatea de solutionare a plangerilor clientilor finali conform Ord 16/2015 privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali - GAZ SUD

-Formular de inregistrare a plangerii

-Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale aprobat prin Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr 32/2017

-Ordin pentru aprobarea  Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

-ORDIN de aprobare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ SUD - S.A., în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemul de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

- Ordin de aprobare a regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor natural si de modificare a unor ordine ale presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

- Ordin de aprobare a clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor in vederea realizarii lucrarilor de racordare la sistemul de distributie/transport a/al gazelor naturale

- Legea nr. 171/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor natural nr. 123/2012

-Legea 160/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor naturale nr. 351/2004

- Ordin privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractile pentru prestarea serviciilor in vederea realizarii lucrarilor de racordare la system de distributie/transport a/al gazelor naturale

- Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

-Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport si distributie din sectorul gazelor naturale si pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale , aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr 32/2017

- Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor natural si de modificare a unor ordine ale presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

- Cerere de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale