Măsurare

Conform contractului de furnizare, baza de calcul a emiterii facturii lunare o reprezintă citirea lunară a contorului de către angajații Premier Energy. Această operațiune se efectuează în toate concesiunile Premier Energy din țară.  

 

PCS

Modalitatea de măsurare şi facturare a consumului în unităţi de energie este utilizată în România începând cu anul 2008, în vederea alinierii la standardele europene de măsurare a consumului, şi este valabilă pentu toţi consumatorii de gaze naturale şi pentru toţi operatorii din industria gazelor naturale, indiferent că sunt producători, transportatori, distribuitori sau furnizori de gaze naturale.

Conţinutul de energie al gazelor naturale este determinat de puterea calorifică a acestora, adică de cantitatea de căldură degajată prin arderea unui metru cub de gaze naturale şi este exprimat în kWh/mc (MWh/mc).

 

Calculul energiei gazelor furnizate:

Conversia volumelor de gaze naturale în unități de energie se face aplicând formula: E = V(b) x PCS

unde: E = energia gazelor naturale - în kWh;

         V(b) = volumul corectat (volumul măsurat în condiții de bază) - în mc;

         PCS = puterea calorifică superioară la temperatura de combustie de 15° - în kWh/mc. 

 

Vă rugăm să selectați localitatea și data pentru care doriți afișarea valorii PCS

Factură

Date de identificare client
Date factură de gaze naturale
Date de identificare punct de distribuţie a gazelor naturale Premier Energy S.R.L.
Date despre factură de gaze naturale/ modalităţi de calcul
Cantitate consumată exprimată în kWh
Preţul gazelor naturale exprimate în lei/ kWh
Contravaloare gazelor naturale consumate
TVA aferent contravalorii gazelor naturale consumate
Date contor: serie contor; index nou citit; index vechi citit, exprimat în mc măsurat şi indicat de contor
Valoarea medie a PCS
Cantitatea de gaze naturale consumată în mc.
Categoria de consum - se stabileşte în funcţie de consumul anual
Perioda de facturare
Total factură - consum luna curentă
Sold precedent + majorări - reprezintă restanţele de plată aferente lunilor precedente, neachitate în termen legal
Data scadenţei facturii - data de referinţă pentru calculul penalităţilor de intârziere, în condiţiile în care se depăşeşte intervalul de 30 de zile
Cod de bare pentru factură

Plată